Om oss

Folke Ferdinand Svensson började 1935 på sin fritid hemma i Boestad arbeta med sitt företag.
Första produkten var ett triörsåll som användes i lantbruket.

1942 köpte FF Svensson en smedja vid Järnvägsgatan i Åseda där produktionen successivt utökades. När det blev för trångbott började FF bygga under 1949 och 1950 den verkstadslokal som än idag används på Lillgatan.

På 60-talet var det stocksaxar som var den stora produktionen, vilka man även i dag kan finna bland våra produkter.

1976 tog sonen Ingvar över ansvaret, men Folke fanns med i bakgrunden fram till sin bortgång 1988.

De många och produktiva husfabrikerna blev kunder på 70-talet och då handlade det mest om för dessa anpassad maskinutrustning. Begushus, Ekeforshus, Åsedahus och Borohus var de största kunderna.

Under 80-talet kom Profilgruppen och Svensson hakade på och blev en underleverantör och serviceföretag.

FF Svensson Mekaniska Verkstad AB såldes årskiftet 08/09 till Johan och Maria Artursson och i samband med ägarbytet bytte företaget namn till FFS Mekaniska AB. Företaget arbetar (i stora drag) med specialmaskiner, legotillverkning av aluminum, industriservice, svetsning, försäljning av pellets och vi fortsätter även att tillverka timmersaxar och wirekrokar. Se mer om våra proukter under kategorin Produkter.

Idag är vi 13 st anställda.

Under 2012 ombildades bolaget och bildade då dotterbolaget Ebonyl AB. Ebonyl är ett renodlat aluminium bolag som bearbetar och svetsar aluminium. Sedan 2013 är bolaget ISO 9001 certifierade.