Vi är en mekanisk verkstad som tillhandahåller service till industrier och privatpersoner.


Vi har ett stort lager av järn och plåt. Vi har en produktionslinje som arbetar med bearbetning av aluminium såsom svetsning, kapning, stansning, bockning. Vår personal är utbildade och vi har några licenssvetsare.

Några av våra specialiteter är:
Tillverkning av Specialmaskiner, ex. Broschyrpåläggare, Transportörer
Aluminiumförädling, kapning, stansning, svetsning, och CNC bearbetning
Måleri/våtlackering, industriservice, förbättringar, renoveringar, tillverkning av övergångar
Licenssvetsning, vi svetsar med Tig, Mag och Pinne

Återförsäljare för Fågelfors Pellets.

Egna Produkter: Åsheda Vagnen till ATV och Timmersaxen

Certifierade enl EN 1090-2 för att klara av de nya byggkraven som trädde i kraft 20140701.